pozadi01.jpg, 55kB

Mateřská škola Jeřice

Aktuality

Mimořádné opatření od 26. dubna 2021

Vážení rodiče,

s účinností ode dne 26. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona ve všech krajích s výjimkou Královéhradeckého kraje a Karlovarského kraje.

Z opatření vyplývá, že provoz Mateřské školy Jeřice nebude od pondělí 26. dubna omezen, tudíž je umožněna přítomnost všech dětí bez výjimek. Omlouvání dětí bude fungovat ve standardním režimu, všechny děti jsou od pondělí přihlášené.

Těšíme se na vás.

Bc. Jitka Dušková, ředitelka školy


Vyvěšeno:  - 

Čím budu

Milé děti,

víte, jaké povolání mají rodiče? Proč chodí do práce, co tam dělají a co ke své práci potřebují? Pokuste se to zjistit.

 • poznej povolání na obrázcích, můžeš si vybarvit nějakou omalovánku a povolání správně nazvat
 • rozstříhej obrázky a přiřaď, s čím pracuje zahradník, instalatér, pekař, řezník, zedník nebo hasič
 • co ke své práci potřebuje hasič, vyrob si hasičské auto, doplň do obrázku, co chybí, nebo si zahrajte hru
 • co asi dělá poštovní doručovatel - nakresli pohlednici, vyrob si obálku a pošli nám dopis s obrázkem, zahrajte si poštovní hru
 • co ke své práci potřebuje záchranář, zdravotní sestra, vyrob si svůj zdravotní kufřík, najdi cestu k pacientovi
 • co dělá cukrář - ozdob si své dortíky nebo dort a dokresli počet svíček, kolik je ti let (ke zdobení můžeš použít barvičky, zmačkané kousky barevného papíru, korálky...)
 • Poznáš, co je nebezpečné, na koho se obrátit a co potřebuje ke své práci policista?
 • tvořte nadřazené pojmy (nábytek, nářadí, potraviny, oblečení, zelenina, květiny, zvířata…) např. Chovatel v ZOO pečuje o žirafy, opice…Co je to? a opačně: Prodavačka prodává oblečení, jaké?
 • truhlář vyrábí nábytek, hledej, co se v řadě liší
 • spoj, co k sobě patří a kdo s tím pracuje
 • zahraj si na pekaře a z modelíny vymodeluj rohlíky, housky, koláče, k modelování můžeš použít i slané těsto a pečivo si nechat na hraní
 • zahraj si na zahradníka a pomoz rodičům při práci na zahrádce
 • postav dům z kostek nebo z jiné stavebnice, Víš, kdo staví domy?, možná vymyslíš ze stavebnic další zajímavé konstrukce i to, k čemu jsou dobré
 • poznávej podle hmatu věci, které slouží člověku k práci (vařečka, šroubovák, štětec, hřeben...), z čeho jsou
 • zazpívej si písničku Já jsem muzikant a ukaž, jak se hraje na nástroje
 • hledej rozdíly kuchař nebo námořník
Vyvěšeno:  - 

Fotky z velikonoční cestičky

Moc děkujeme za vaše fotky z velikonoční cestičky, díky kterým jsme spolu i v této době. Krásný pozdrav všem dětem, těšíme se na vás.

Spuštění PowerPoint: Prezentace (na liště), v levém rohu nad obrázkem - Od začátku

Vyvěšeno:  - 

Informace ke znovuotevření mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,

vybírám podstatné informace, které se týkají návratu dětí do mateřské školy. Chápu, že pro vás i vaše děti mohou být některá opatření nepříjemná, společně se je však pokusíme zvládnout, aby byl návrat dětí co nejpřirozenější a bez zbytečného stresu. Zároveň vás prosím o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se

 • zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí
 • umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 Do školy nesmí vstupovat osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu s výjimkou doby při testování (do výsledku testu)!!!

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Nemá příznaky onemocnění: zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy
 2. Dítě podstoupí v pondělí a ve čtvrtek vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

Ø Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu.

Ø V případě testování dětí, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut. 

Pokud odmítáte testování dítěte, pak není možné, aby bylo osobně přítomno na vzdělávání, bude se jednat o omluvenou absenci.

 Jak u dětí, tak i u zaměstnanců a dalších osob se stanovuje výjimka, kdy se preventivní testování neprovádí (s negativním výsledkem RT-PCR testu (ne starším než 48 hodin) nebo při prodělání COVID-19 (neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem) nebo po absolvování očkování v kompletním schématu a s odstupem minimálně 14 dní od aplikace poslední dávky dle schématu konkrétní vakcíny. Je to ovšem nutné prokázat.

Podrobné informace k testování https://testovani.edu.cz/pro-rodice

video testování ve škole – LEPU testy https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=80s

instruktážní leták https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

 PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách šatny 2x týdně

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit otestuje dítě za přítomnosti pracovníka školy a vyčká na výsledek testu. Výsledek testu pracovník školy zapíše do přehledu testování.

V případě pozitivního výsledku testu je nařízeno absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a bude se postupovat podle podrobného doporučení.

Počítejte, prosím, s tímto zdržením.

V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Bc. Jitka Dušková, ředitelka školy

Vyvěšeno:  - 

Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEŘICE

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Proběhne v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021

Vyplněnou žádost (ke stažení v dokumentech nebo k vyzvednutí v MŠ) mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1.     osobním podáním po telefonické domluvě (493 696 305) v pracovních dnech od

 3. 5. 2021 do 14. 5. v ředitelně školy,

2.     do datové schránky školy jtuksb6,

3.     e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce msjerice@seznam.cz, bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží, 

4.     poštou (rozhodující je datum podání).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

·        Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s doložením řádného očkování dítěte (potvrzení vydá lékař) /nevztahuje se na děti s povinným předškolním vzděláváním, které dosáhnou do 31. 8. pěti let/

·        Rodný list dítěte nebo jeho prostou kopii

·        Průkaz totožnosti zákonného zástupce nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a na dveřích školy dne 24. 5. 2021.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

Nahlédnout do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí domluvě s ředitelkou školy (msjerice@seznam.cz, 493696305) 20. 5. 2020 od 9:30 do 11:30 hod. 

Děti budou přijímány podle těchto kritérií:

 • Děti, s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího (narozené do 31. 8. 2018)
 • Děti, s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhnou třetího roku věku do 31. 12. 2021 v pořadí od nejstaršího (narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018)
 • Děti, které nemají trvalé bydliště v příslušném školském obvodu mateřské školy, dosáhnou třetího roku věku do 31. 8. 2021 a jejichž sourozenec je zapsán v naší MŠ a bude i po 1. 9. 2021 v pořadí od nejstaršího
 • Děti, s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhnou třetího roku věku do 31. 8. 2022 v pořadí od nejstaršího

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let se počet přijímaných dětí bude snižovat (§2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Bc. Jitka Dušková, ředitelka mateřské školy                       Vyvěšeno: 15. 3. 2021 - 24. 5. 2021


Vyvěšeno:  - 

Základní údaje o škole

Naše útulná, venkovská, jednotřídní, mateřská škola pro 26 dětí s provozem od 6:30 do 16:00 hodin se nachází v obci Jeřice, necelých 5 km od města Hořice. Je přízemní, bezbariérová, má prostornou, moderně vybavenou třídu a hernu, vlastní kuchyň a malou školní jídelnu pro žáky a zaměstnance místní základní školy. Budova z roku 1975 dostala během léta 2017 hezký nový vzhled. Z dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti“ byla kompletně zrekonstruována.

K pobytu venku nám slouží krásná prostorná zahrada. Je vybavena zahradním domkem s hračkami a sportovními pomůckami, pískovištěm, sestavou průlezek se skluzavkou, houpačkou, špalkovou cestičkou, vrbovým týpí a bylinkovou zahrádkou. K jízdě na koloběžkách a odstrkovadlech využívají děti naše dopravní hřiště a pro zdolávání terénu a klouzání v každé roční době se skvěle hodí uměle vytvořený kopec. Výhodou školy je umístění vedle obecního hřiště, což přináší další příležitosti ke hrám a pohybovým aktivitám.

Mateřskou školu navštěvují nejen děti z Jeřic, z Dolních Černůtek a ze spádové obce Rašín, ale v případě volné kapacity i děti z okolních obcí ve věku od dvou do šesti let. Nabízí téměř rodinné prostředí s přátelskou atmosférou, v němž má každý své místo, svá práva a je jeho součástí. Snažíme se, aby se u nás děti cítily příjemně a pobývaly zde rády.

Věkově smíšený kolektiv dětí vytváří rozmanité sociální vztahy, umožňuje mladším učit se od starších, a naopak starším být prospěšný a nápomocný mladším. Děti jsou vedeny ke spolupráci a vzájemné ohleduplnosti, ale zároveň jim jsou nabízeny činnosti přiměřené jejich věku a schopnostem, rozvíjející jejich potenciál.

Jaká jsme školka

Jsme jedinou mateřskou školou v obci, školou pro všechny „naše“ děti, proto se nesnažíme být úzce zaměřenou školou, ale chceme, aby u nás všechny děti našly to, co je zajímá, co je baví, chodily sem rády, cítily se tady bezpečně a příjemně, těšily se na kamarády, na nás, na nové zážitky, na každý den i na to, co zajímavého přinese.

Jsme škola:

 • s otevřenou náručí pro všechny děti, rodiče i veřejnost z našeho okolí
 • která se zaměřuje na maximální rozvoj každého dítěte s uplatňováním individuálního přístupu
 • která se snaží vytvářet kvalitní základy pro další vzdělávání a praktický život
 • jejímiž základními hodnotami jsou šťastné děti, spokojení rodiče a spokojení zaměstnanci

Výchova a vzdělávání

Hlavními motty našeho školního vzdělávacího programu „Otvíráme dětem svět“ jsou citáty:

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Konfucius

„Děti se učí nejlépe, pokud je podporujeme v jejich vlastním zkoumání a objevování a jednáme-li s nimi jako s osobnostmi s jedinečnými názory, zkušenostmi a nadáním…“

Pike, Selby, Globální výchova

Podporujeme přirozenou zvídavost dětí, snahu tvořit, experimentovat, přemýšlet, chuť poznávat a zkoumat zákonitosti, vztahy a souvislosti lidského světa i přírody. Vystavujeme děti situacím, které mají vliv na formování jejich morálních hodnot a postojů k okolnímu světu. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jednáme s ním vřele, laskavě a hledáme cesty k jeho růstu. Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby každé dítě mohlo dojít ve svém učení na úroveň, kdy je schopno to, co se naučilo, také používat.

Chceme být stále lepším místem pro šťastné dětství a dobrý start našich dětí.

 • pracovat na sobě i na prostředí školy
 • rozvíjet přátelské vztahy uvnitř školy i v okolí
 • vytvářet klidné a bezpečné prostředí
 • rozvíjet zručnost, praktické dovednosti, logické myšlení a samostatné uvažování, kreativitu a estetické vnímání dětí
 • podporovat kladný vztah k přírodě, prosazovat myšlenku ochrany životního prostředí
 • vést děti ke zdravému životnímu stylu
 • připravit děti na vstup do základní školy

Co dalšího nabízíme a co se nám daří

 • Předškolní děti se mohou učit hrát na flétnu.
 • Seznamujeme děti s anglickým jazykem.
 • Každoročně absolvujeme kurz plavání ve spolupráci s Plaveckou školou v Hořicích.
 • Zapojujeme se do projektů „Se Sokolem do života a Zdravá 5“.
 • Zapojili jsme se do projektu „Šablony III“ , získali finance na školního asistenta a projektový den.
 • Spolupracujeme s MAP Hořice, využíváme jejich nabídek vzdělávacích programů.
 • Získali jsme dotaci na pořízení vybavení (venkovní dílnu a manipulační stěnu) pro rozvoj polytechnických dovedností dětí.
 • Spolupracujeme s obcí a základní školou, jezdíme společně na výlety financované obcí.
 • Využíváme zajímavé nabídky a příležitosti k obohacení vzdělávacího programu.
 • Každoročně připravujeme vánoční program pro veřejnost.
 • Máme své tradiční akce ve školce.