pozadi01.jpg, 55kB

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEŘICE
Vítejte na stránkách mateřské školy Jeřice

Aktuality

Pro dnešek nemáme žádné aktuality.

Základní údaje o škole:

Mateřská škola, Jeřice je jednotřídní mateřskou školou.
Budova mateřské školy byla postavena v r.1975, je přízemní, zcela bezbariérová. V budově je také kuchyň, která vaří pro děti a zaměstnance mateřské a základní školy i pro obyvatele obce, a jídelna pro děti ze základní školy. Jídelníček je sestavován podle požadavků zdravé a racionální výživy. Cílem našeho stravovacího programu je pečovat o zdravou výživu, která výrazně ovlivňuje duševní i tělesnou pohodu dětí.
Výhodou polohy mateřské školy je sousedství hřiště s travnatou i asfaltovou plochou, blízkost luk, polí; to je využíváno ve vzdělávacím procesu.

Charakteristika programu:


Naším cílem jsou spokojené a šťastné děti se spoustou vědomostí, dovedností i kulturních a sociálních návyků, připravené pro vstup do školy. Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby každé dítě mohlo dojít ve svém učení až na úroveň, kdy je schopno to, co se naučilo, také používat. Usilujeme o vytváření atmosféry důvěry a důvěryhodnosti. Zároveň vedeme děti k empatickému cítění, toleranci a vzájemné sociální komunikaci.
Děti mají během dne poměrně velkou volnost. Prostorné místnosti, rozdělené do zájmových koutků, umožňují pracovat se skupinami dětí dle jejich zájmu a věku. Děti se tak při hře vzájemně neruší.
Realizace programu vychází z poznatků, že přirozeností dětí je zvídavost a proto část poznatků a dovedností získává přirozenou cestou, tedy hrou a napodobováním dospělých. Další část vědomostí a návyků je dětem předávána cíleně prostřednictvím plánované a řízené činnosti, jež je zařazena v denním režimu mateřské školy.
Výchovně vzdělávací činnost je orientována do ucelených okruhů podzim, zima, jaro, léto. Tyto okruhy jsou podrobně rozpracovány do jednotlivých zpravidla týdenních programů.
Do mateřské školy jsou zařazeny děti s vadami výslovnosti.
Zařadili jsme výuku hry na flétničku s předškolními dětmi.
Zahájili jsme seznamování dětí s anglickým jazykem.
Mateřská škola je zaměřena na výtvarné činnosti.

Kde nás najdeteglobus.gif, 21kB

design zaměstnanci a děti MŠ Jeřice ©2010