pozadi03.jpg, 46kB

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEŘICE
základní informace

Aktuality

Zdravá 5
24. 10. v 10.00 proběhne v MŠ vzdělávací program Hrátky Zdravé 5.

Vánoční vystoupení
Ve spolupráci s divadelním spolkem z Horních Černůtek připravujeme s dětmi vánoční vystoupení - v pátek 30. 11. odpoledne v Horních Černůtkách a v pondělí 10. 12. v 16.00 v kostele v Jeřicích. Prosíme, obstarejte dětem oblečení pastýře. Jste srdečně zváni.

 

Co dítě potřebuje do mateřské školy

  • pevné bačkory, ne pantofle
  • oblečení do třídy
  • oblečení na pobyt venku (podle ročního období)
  • náhradní oblečení, spodní prádlo
  • pyžamo
Všechny věci, prosím, opatřete podpisem.

režim dne

zirfa220.png, 29kB
  6:30 - 15:30
provoz školky


  6.30 -   9.00
zdrav.filtr - kontrola zdravotního stavu dětí, spontánní hry dle vlastního výběru, činnosti nabídnuté učitelkou, individuální rozvoj dětí v různých oblastech
  8.00 -   8.45
částečně samoobslužná průběžná svačinka podle potřeb dětí
  8.45 -   9.00
postupné dokončování hry a činností, úklid hraček
  9.00 -   9.15
ranní cvičení, pohybové hry
  9.15 -   9.45
společné činnosti nabízené a řízené učitelkou – rozšiřování znalostí a dovedností
  9.45 - 11.45
pobyt venku
11.45 - 12.15
oběd
12.15 - 14.00
odpolední odpočinek, relaxace
14.00 - 15.30
hygiena, průběžná svačinka, spontánní odpolední zájmové činnosti, individuální činnost - podle zájmů dětíruce40.gif, 23kB
design zaměstnanci a děti MŠ Jeřice ©2010