pozadi01.jpg, 55kB

Projekty

Šablony III pro MŠ Jeřice

Název projektu: Šablony III pro MŠ Jeřice
Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017855

Cílem projektu je rozvoj MŠ v oblastech, které jsou prioritní pro její budoucí směřování. Je to zejména polytechnické vzdělávání. To bude zajištěno projektovým dnem ve škole.

Dále je projekt zaměřen na poskytnutí dočasné personální podpory – školního asistenta, jehož působení poskytne větší podporu zejména dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Dalším cílem je podpořit pedagogy v mateřské škole v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z dalších mateřských škol.

Vybavení pro rozvoj pracovních schopností dětí MŠ Jeřice

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání

Cílem projektu je vytvořit vhodné zázemí na zahradě MŠ Jeřice, dětským dílenským koutkem s nářadím a polytechnickou aktivní stěnou za účelem rozvoje polytechnických dovedností dětí při pobytu venku.

Logo KRÁLOVÉHRACEKÝ KRAJ

Projekt Otevíráme dětem svět

Název projektu: Otvíráme dětem svět - MŠ Jeřice
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009874

Cílem projektu je rozvoj MŠ v oblastech, které jsou prioritní pro její budoucí směřování. Je to zejména polytechnické vzdělávání. To bude zajištěno projektovými dny ve škole i mimo školu.

Dále je projekt zaměřen na poskytnutí dočasné personální podpory – chůvy k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Chůva v mateřské škole bude pomáhat předškolním pedagogům s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.