pozadi01.jpg, 55kB

Projekty

Interaktivní sestava pro zapojení digitálních technologií do vzdělávání v MŠ Jeřice

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání

Cílem projektu je zefektivnit vzdělávání dětí prostřednictvím zapojení digitálních technologií do vzdělávacího procesu. Pořídit interaktivní sestavu School Board Barevné kamínky vybavenou výukovými programy iŠkolička, jež jsou vytvořeny v souladu s RVP PV. Obohatit vzdělávání dětí v oblasti ICT hravými činnostmi, které přispějí ke kvalitě a zvyšování výsledků vzdělávání v naší škole.

Logo KRÁLOVÉHRACEKÝ KRAJ Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Šablony III pro MŠ Jeřice

Název projektu: Šablony III pro MŠ Jeřice
Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017855

Cílem projektu je rozvoj MŠ v oblastech, které jsou prioritní pro její budoucí směřování. Je to zejména polytechnické vzdělávání. To bude zajištěno projektovým dnem ve škole.

Dále je projekt zaměřen na poskytnutí dočasné personální podpory – školního asistenta, jehož působení poskytne větší podporu zejména dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Dalším cílem je podpořit pedagogy v mateřské škole v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z dalších mateřských škol.

Vybavení pro rozvoj pracovních schopností dětí MŠ Jeřice

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání

Cílem projektu je vytvořit vhodné zázemí na zahradě MŠ Jeřice, dětským dílenským koutkem s nářadím a polytechnickou aktivní stěnou za účelem rozvoje polytechnických dovedností dětí při pobytu venku.

Logo KRÁLOVÉHRACEKÝ KRAJ Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Digitalizujeme školu

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie - Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.