pozadi03.jpg, 46kB

Školní vzdělávací program

TÉMA: JÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vhodnou organizací a laskavým přijetím za pomoci kolektivu dětí usnadnit nově příchozím dětem vstup do mateřské školy.

Podtéma: Poprvé v mateřské škole
Nové děti seznámit s prostředím mateřské školy, odstraňovat strach z neznámého prostředí.

Podtéma: Už vím co dělat
Vést děti k péči o své zdraví, ochraně před úrazem, seznamovat je s pravidly platnými v mateřské škole.

TÉMA: PODZIM

Rozšiřovat dětské povědomí o podzimní přírodě.

Podtéma: Podzim v lese
Upozorňovat děti na změny v přírodě způsobené vlivem ročního období.

Podtéma: Dráčkův podzim
Pozorování vlivu ročního období na počasí.

Podtéma: Zvířátka na podzim
Vliv ročního období na život zvířat.

Podtéma: Barvy a chutě podzimu
Vliv ročního období na zrání ovoce a zeleniny.

Podtéma: Podzim v zahradě
Získávání poznatků o sklizni ovoce.

Podtéma: Barvičky, hop, z krabičky
Pozorování typických barev podzimu, rozvíjení fantazie při práci s přírodninami

TÉMA: POVÍDÁM,POVÍDÁM POHÁDKU...
PODZIMNÍ POHÁDKY

Seznámení a prožívání pohádkových příběhů, které mají děti rády.

Podtéma:O veliké řepě
Využití pohádky k mravnímu ponaučení, k prožitku, radostné náladě.

Podtéma: Tři medvědi
Využití děje pohádky k prožitku, řešení problémových situací.

Podtéma: Povídání o pejskovi a kočičce
Seznámení dětí se spisovatelem Josefem Čapkem a jeho knihou.

Podtéma: Pohádka dle výběru učitelky
Podrobné seznámení s některou klasickou pohádkou. Využití k prožitku, empatii, kreativitě, k rozvoji fantazie.

TÉMA: OD ADVENTU K VÁNOCŮM

Seznamování dětí s tradicemi a zvyky.

Podtéma: Barbora, čert a Mikuláš
Seznámení s měsícem plným tajemna a kouzel.

Podtéma: Příprava vánoc
Navození vánoční atmosféry, přáníčka, ozdoby na stromeček, jaké dárky si přejeme.

Podtéma: Tradice a zvyky
Seznámení s tradicemi spojenými s Vánocemi v Čechách.

Podtéma: Půjdem spolu do Betléma...
Zpívání koled, koledování po vesnici, příchod Ježíška do mateřské školy, dárky.

TÉMA: ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA...

Seznamování dětí s charakteristickými znaky zimy.

Podtéma: Vítr fouká do komína
Vztah ročního období k určitému počasí, označování přírodních jevů.

Podtéma: Zima a děti
Seznámení se zimními radovánkami dětí, jak se v zimě oblékají.

Podtéma: Zvířata v zimě
Seznamování dětí s některými volně žijícími zvířaty a ptáky, se způsobem jejich přezimování.

TÉMA: JÁ JSEM JÁ A ŽIJI NA ZEMI

Kdo jsem, kde žiji a kam směřuji.

Podtéma: Já a moje tělo
Seznamování dětí se svým tělem a funkcemi jednotlivých částí.

Podtéma: Já a moje bydliště
Seznámení dětí s místem, kde bydlí ( historie, pověsti, významná místa ).

Podtéma: Doprava v naší obci
Seznamování dětí s dopravními prostředky a pravidly silničního provozu.

Podtéma: Čím budu
Seznamování dětí s typickými zvláštnostmi různých pracovních činností

Podtéma: Poletíme do vesmíru
Získávání prvních poznatků o planetě Zemi, o ostatních planetách, o poznávání vesmíru.

Podtéma: Jak vzniká řeka a co nás v ní čeká
Osvojení si důležitých poznatků o vodě, porozumění, že voda je pro život nepostradatelná a že ji musíme chránit před znečištěním.

TÉMA: KDYŽ JARO ZAŤUKÁ...

Vnímání a prožívání krásy přírody na jaře, učit se přírodní jevy neničit, ale chránit.

Podtéma : Velikonoce
Seznamování dětí s tradicemi velikonoc, připravovat se na ně.

Podtéma: Jarní probuzení
Estetické vnímání probouzející se jarní přírody, pozorování prvních jarních kytiček, vliv tepla a světla na růst rostlin.

Podtéma : Na tom našem dvoře
Poznávání a pojmenovávání domácích zvířat a jejich mláďat.

Podtéma:Volně žijící zvířata
Rozšiřování poznatků o volně žijících zvířatech, o jejich vlastnostech, upozorňování na podmínky, v nichž žijí a čím se živí.

Podtéma: Zvířata v ZOO
Poznávání a pojmenovávání exotických zvířat. Proč některá zvířata žijí v ZOO, kde mají vlast

TÉMA: U NÁS DOMA SE MÁME RÁDI

Prohlubování pojmu matka, otec – jejich role v rodině, prohlubování citových vztahů k rodině.

Podtéma: Já a moje rodina
Přibližování pojmu domov, kde děti bydlí, kdo je s nimi doma.

Podtéma: Maminka a já.
Prohlubování citového vztahu k mamince, zjišťování, co kdo doma dělá, vzájemné pomoci.

Podtéma: Slavíme Svátek matek
Podněcování radosti z přípravy oslav Svátku matek.

TÉMA : INDIÁNI POZNÁVAJÍ SVĚT

Obohacování znalostí dětí o poznání, že existují jiné kultury, než je naše, s jiným způsobem života.

Podtéma: Cesta k indiánům>
Poznávání světa, života jiného národa, lišícího se vzhledem, barvou pleti i způsobem života.

Podtéma: Indiánské hry
Vzbuzování radosti z her v přírodě, z vytváření drobných předmětů a ozdob z přírodních materiálů.

Podtéma: Už z nás jsou indiáni
Rozvoj fantazie dětí při přípravě indiánského výletu. Výlet na území Velkých medvědů.

Podtéma : Všechny děti mají svátek
Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě: získávání sebevědomí a sebedůvěry činnostmi podporujícími radost, veselí a pohodu.

Podtéma: Co se děje v trávě
Pozorování, poznávání, pojmenovávání hmyzu, seznamování se s jeho vlastnostmi.

TÉMA : TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

Vytváření pozitivního vztahu k rozvoji zájmu o učení a intelektuální činnosti.
Vzbuzování radostné nálady letními činnostmi, hrou s vodou, koupáním, vycházkami do přírody.

Podtéma: Léto už je tady
Rozvoj pohybových dovedností, seznamování dětí s péčí o své zdraví a ochraně před úrazem ve spojení s letními činnostmi.

Podtéma: Budu školákem
Návštěva první třídy základní školy, loučení s předškoláky.