pozadi02.jpg, 25kB

Oznámení rodičům

Zpět

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Mateřská škola bude v provozu od 25. 5. 2020

Při prvním vstupu do mateřské školy po přerušení provozu je zákonný zástupce povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, ztráta chuti, čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ.

Bez podepsání prohlášení nemůže být dítě poprvé vpuštěno do mateřské školy!


1.     Do mateřské školy je přijato dítě jen zcela zdravé (bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, teplota). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit.

2.     V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude rodič neprodleně telefonicky kontaktován a vyzván k okamžitému odvedení dítěte.

3.     U dětí, které trpí alergií, je nutné písemné potvrzení od lékaře, že je projev rýmy a kašle alergického původu.

4.     Při cestě do školy i ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená vládními opatřeními.

5.     Před použitím zvonku a vstupem do mateřské školy, si pečlivě vydezinfikujte ruce. Dezinfekce je umístěna na okně u dveří. Poučte vaše dítě o bezpečném používání dezinfekce.

6.     Doprovázející osoba po zazvonění a následném vyzvání nahlásí do komunikátoru, koho přivádí (nenechávejte zvonit děti).

7.     Doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce pouze po nezbytně nutnou dobu.

8.     Před vstupem do třídy si dítě důkladně umyje ruce vodou a mýdlem (procvičujte doma správný hygienický postup). Doprovázející osoba nesmí vstupovat do umývárny. Na dítě dohlédne pedagog.

9.     Je také zakázáno vstupovat do prostoru školní jídelny. Výjimkou je placení stravného v kanceláři školní jídelny, preferujeme však placení stravného převodem na účet.

10. Nedoporučujeme, aby si děti do MŠ nosily hračky ani jiné předměty.

11. Dejte dítěti do podepsaného sáčku v šatně 1 roušku pro případ výskytu respiračního onemocnění v kolektivu.

12. Děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Nošení roušek je nezbytné pouze při kontaktu na vzdálenost kratší než 2 m v budově školy s doprovázející nebo jinou osobou.

13. Upřednostňujte telefonické nebo elektronické odhlašování dětí.


Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali.


V Jeřicích dne 15. 5. 2020                       Bc. Jitka Dušková, ředitelka MŠ Jeřice


Vyvěšeno:  -